Dance
UbuWeb

Marie Goeminne[body and words]


Body and words: Reliance

verkent de relatie tussen woord en beweging, tussen mens en mens. Kunnen mensen in relatie- schipperend tussen verlangen en angst, tussen zelfbehoud en zelfverlies- zich uiteindelijk overgeven aan vertrouwen? Kunnen woord en lichaam samen de expressie daarvan versterken?

Body and Words: Reliance werd op 10 en 11 september opgevoerd als resultaat van een vier weken lange onderzoek bij De Dansmakers Amsterdam.

regie/choreografie: Marie Goeminne
dansers: Lenneke Bisschop, Maaike van de Westeringh
tekst: Siska Goeminne
foto: Caterina Pecchioli